tyhi
tyhi
pilt
pilt pilt pilt
pilt
pilt
pilt Firmast sep Teenused sep Konsultatsioonid sep Kodulehtede valmistamine sep Kasulikku sep Kontakt
pilt
pilt pilt pilt 0 pilt pilt pilt
pilt pilt pilt pilt pilt
blank bullet
Võta ühendust
pilt
ass
pilt pilt pilt
pilt Tähelepanu!

Väärtustame pikaajalist koostööd ja stabiilsust.

Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!
pilt
pilt
blank
pilt pilt pilt
pilt
pilt
pilt
Avaleht pilt Teenused prindipiltlehekülje kaart
pilt
Teenused
pilt

Traditsiooniline raamatupidamine
Kogu maailm on jõudnud arusaamisele, et efektiivsuse huvides on kasulikum osta võimalikult palju teenuseid sisse. Igaüks tegelegu oma alal professionaalsel tasemel ja kokkuvõttes see aitab optimeerida kulusid ning jätab aega tegeleda ettevõtte põhitegevustega.

Tüüpilise väikeettevõtte kulud raamatupidamisele interneti teel piirduvad enamasti 150-200€ kuus. Seega hoitakse aastas kokku märkimisväärse summa palgaraha, lisaks veel töökoha sisseseadmise ja püsikulude arvelt.

Meie pakume järgmisi teenuseid

Raamatupidamisarvestus
- raamatupidamise sisseseadmine
- varasema raamatupidamise korrastamine
  ja taastamine
- raamatupidamise sise-eeskirjade
  koostamine ja täiendamine
- algdokumentide kontroll ja töötlemine
- pea- ja päevaraamatu pidamine
- ostu- ja müügireskontro
- arveldused aruandvate isikutega
- komandeeringu- ja kuluaruannete   koostamine
- suhtlemine Maksuameti jt riiklike
  ametitega (Haigekassa, Statistikaamet,
  Pensioniamet, Tööhõiveamet, Äriregister)
- auditeerimiseks vajalike materjalide   ettevalmistamine

Palga- ja kaadriarvestus
- palgalehe koostamine koos maksude   arvestusega
- puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
- töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine
- töötajatega seotud dokumentatsiooni   koostamine (töölepingud,
  juhatuse otsused, käskkirjad)

Põhivarade arvestus
- põhivarade arvelevõtmine,
  mahakandmine (aktid, õiendid)
- põhivara kaart
- amortisatsiooni arvestus

Lao ja materjali arvestus
- kaupade arvelevõtmine ja mahakandmine
- inventuuriaktid

Aruandlus
- raamatupidamisaruannete koostamine ja
  esitamine vastavalt seadusandlusele
- aruandlus vastavalt Tellija soovile
- statistiliste aruannete koostamine
  Statistikaametile
- bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale
  raamatupidamistavale
- aastaaruannete koostamine
- alg- ja lõppbilansi koostamine

Maksundus
- maksude arvestus
- maksuaruandlus (käibemaksu,   sotsiaalmaksu ja tulumaksu
  deklaratsioonide koostamine ja esitamine)
- füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

Konsultatsioonid

Raamatupidamisalased konsultatsioonid, nõustamine
- raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel
- raamatupidamise sise-eeskirjade   koostamisel
- raamatupidamise auditieelsel
  korrastamisel
- aastaaruannete koostamisel ja
  vormistamisel
- probleemide lahendamisel

Maksu- ja finantsalased konsultatsioonid, nõustamine
- maksude planeerimisel
- maksuriskide hindamisel ja vähendamisel

pilt
piltTagasi   piltÜles
tyhi
pilt